Rotfylling – hva er det?

Kort fortalt betyr rotfylling å plombere rota på en tann. Fortsatt ikke forståelig? Vi forklarer: Har du fått en skade eller betennelse i nerven inne i tannroten (pulpa), er muligheten for rotfylling til stede. Denne skaden kan oppstå grunnet karies, altså hull i tennene, lekkasje i en fylling, tanngnissing eller et slag mot tannen.

Ofte vil du ikke kjenne noen symptomer, andre ganger kan du oppleve både ising, hevelse eller ømhet i tannen det gjelder. Opplever du noe av dette bør du kontakte tannlegen din for en undersøkelse.

Når må man rotfylle?

Rotfylling må utføres dersom nerven har dødd eller er betent på grunn av påkjenninger i tannen. Grunnen til at man rotfyller er for å forhindre infeksjoner i tannens nerve, eller for å stanse spredning av infeksjoner som allerede har oppstått.

Hvordan foregår rotfylling?

Som regel utføres rotfylling i løpet av to behandlinger med et par ukers mellomrom for å sikre at alt av bakterier er fjernet.

I første omgang borrer tannlegen en åpning inn i tannen, renser, skyller og fjerner nerven og det døde vevet i roten. Må du tilbake senere blir rotkanalen fylt med et antibakterielt middel, med midlertidig fylling. Ofte kan tannen føles øm etter behandlingen.

I andre del av rotfyllingen fjernes den midlertidige fyllingen og rotkanalen renses ut. Deretter fylles rotkanalen med en permanent komposittfylling – eller midlertidig igjen i påvente av en tannkrone.

Er rotfylling vondt?

Normalt sett skal rotfylling være en smertefri behandling og du skal ikke behøve å kjenne noe som helst. Likevel kan det være vanskelig å bedøve hele tannen – spesielt når betennelsen er kraftig. I slike tilfeller vil du få påfyll av bedøvelse under behandling. Dersom du har tannlegeskrekk bør du opplyse om dette slik at de kan bruke ekstra god tid så du føler at du er i trygge hender.

Ømhet i tannen er imidlertid veldig vanlig de første par-tre dagene etter behandlingen. Dersom du opplever ubehag en uke etter behandling bør du kontakte tannlegen for en sjekk.