tannlegekontroll for barn

I Norge har barn og ungdom rett til fri tannbehandling. Fra de blir født og til de fyller atten år yter Den offentlige tannhelsetjenesten gratis tannlegekontroll for barn, det gjelder undersøkelser og behandlinger – foruten tannregulering som har spesielle regler.

Første tannlegekontroll for barn

Mange foreldre tror at når Den offentlige tannhelsetjenesten kaller inn treåringer til tannlegen, at det er første gang tennene deres blir studert av noen. Det stemmer ikke.

Allerede ved toårskontrollen på helsestasjonen blir barnets tenner vurdert og sjekket av enten en lege eller helsesøster. Skulle det oppdages forhold som krever behandling vil det bli videre henvisning til tannlegekontroll selv om barnet ikke har fylt tre år.

Synlige bakteriebelegg, hull, tannskader og tannkjøtt er blant det som sjekkes på toårskontrollen, og har du ikke hørt noe fra helsesøster eller lege så kan du regne med at tennene er friske og sunne. Likevel er det viktig at du som forelder følger med. Skulle du mistanke at barnet har plager kan du ta kontakt med den kommunale tannhelsetjenesten.

Les også: Når får barn tenner?

Innkalling til tannlegekontroll for barn

Når barnet ditt er tre år blir det innkalt til tannlegekontroll for undersøkelse og eventuell behandling. Hvor ofte man blir innkalt, er det ingen bestemte innkallingsintervaller på. Her er det opp til hver enkelt tannklinikk å ha egne rutiner, men ofte er det samordnet innenfor fylket. Intensjonen er at tannklinikkene skal tilpasse tilbudene til den enkeltes behov.

Du kan forvente at det går mellom ett og to år mellom hver innkalling til tannlegekontroll i starten, men noen aldersgrupper kan behov for hyppigere kontroll. Syns du likevel det har gått for lang tid mellom forrige tannsjekk, kan du kontakte tannklinikken selv.

Hva skjer på første tannlegekontroll?

Den første kontrollen innebærer en undersøkelse av tenner og munnhule. Det blir ofte tatt røntgenbilder som en del av undersøkelsen. Tannhelsepersonellet sjekker etter hull og andre tilstander, og ser at tannkjøttet, tunge og slimhinner er i orden.

En viktig del av kontrollen er også å rådgi foreldre og barn på bakgrunn av funn. Dette kan være alt fra kostholdsråd til gode tips om munnhygiene og oppmuntring.

Les også: Tannpuss for barn i ulike aldre

Forberede barnet på første besøk hos tannlege

Det er viktig å huske at redsel lett smitter fra forelder til barn, og dersom du selv er engstelig for tannlegekontrollen vil det smitte over på barnet. Velg derfor ordene dine med omhu når du skal forberede barnet.

Start med å fortelle barnet om besøkt som skal skje. Du trenger ikke gå i detaljer eller bruke uttrykk som “det er ikke farlig”. Slike utsagn kan vekke mistenksomhet hos barnet. Bruk heller tid på å fortelle at tannlegen lyser på tennene og ser rundt i munnen med et speil.

Første besøket hos tannlegen fungerer ofte som en tilvenning. Her etableres kontakten, og barnet blir kjent med personene på tannklinikken. Ikke minst blir det en demonstrering av utstyr og instrumenter. Ved å bruke god tid på forberedelse kommer forhåpentligvis barnet til å være avslappet.

Tommelfingerregler for tenner

  • Tannhelsen påvirker andre store deler av kroppen og andre evner; tale, spising osv.
  • Begynn allerede med tannlegebesøk i tre-års alderen.
  • Det er spesielt viktig å følge med på melketenner og nye permanente tenner.
  • Det er viktig å sjekke bittforholdet og at permanente tenner får plass.
  • Noen må til tannlegen oftere enn andre, alle har forskjellige behov.
  • Man bør dra til tannlegen ihvertfall hvert andre år, spør tannlegen din.
  • Ved større tannproblemer har man krav på høyeste oppnåelige helsestandard.
  • Opplys tannlege om tannlegeskrekk for å hindre angst.

Relaterte artikler

bør barn bruke tanntråd? Les her. Foto

Bør barn bruke tanntråd?

Er det viktig for barn å bruke tanntråd hvis de uansett kommer til å miste melketennene? Det enkle svaret er ja! Tanntråd er ikke bare…

Les mer
Miljøvennlig tannbørste for barn: Green Clean Kids

Miljøvennlig tannbørste for barn: Green Clean Kids

Du har kanskje fått med deg vår miljøvennlige tannbørste Green Clean som er utformet med både deg og miljøet i tankene? Visste du at den…

Les mer
Rabbit brushing lion's teeth

Dyrenes Pussesang

Trenger du litt hjelp til barnas tannpuss? Vi har laget en egen pussesang som vi håper kan være en motivator under tannpussen!

Les mer