Historien

Etter å ha prøvd lykken i flere år som reisende svenn i Mellom-Europa vendte Wilhelm Jordan tilbake til København og etablerte sin egen lille kammakerbutikk. Han hadde problemer med å tjene penger på driften, og i 1837 stengte han butikken og dro sammen med to kammakersvenner til Christiania for å søke lykken der. De tre etablerte seg 5. august 1837 og de leide en liten butikk og et lite verksted i glassmester Pløens gård på hjørnet av Skippergaten og Øvre Vognmannsgate i byens sentrum. Utgangspunktet for det som i dag er blitt til en av de ledende børstefabrikker i Europa.

Wilhelm Jordan søkte samtidig om statsborgerskap og dette ble innvilget 19. januar 1838. Etter å ha avlagt sin borgered ble Wilhelm Jordan innskrevet som borger og kammakermester i Christiania. Det eneste som gjenstod var at han i løpet av åtte dager måtte forevise sitt borgerbrev på politikammeret. Dessuten måtte han betale et gebyr til magistraten og rådstueskriveren på tre spesidaler samt fem spesidaler til borgercorpsets kasse.

Lykken stod den unge og satsevillige dansken bi og noen år etter ankomsten til Norge er han godt og vel etablert. Så god er økonomien blitt at Wilhelm Jordan gjør sin første betydelige investering. Han kjøper Skippergaten 44 og fra denne strategiske geografiske plasseringen i hovedstadens sentrumsmiljø fortsetter han å bygge sitt livsverk.

1845. På den tiden var det ingen børstebindere i Christiania. Wilhelm Jordan hadde ingen kunnskaper, men han fattet interesse for dette yrket. Han satte igjen kurs for Hamburg og i byens driftige børstebindermiljø fant han en håndfull børstebindersvenner, som sammen med sine familier ble med ham tilbake til Christiania. Med satsningen på børstebinderi blomstret bedriften ytterligere opp.

Les mer

Jordan i dag

Med en sterk arv og erfaring innen børster har Jordan fortsatt å utvikle seg. I dag er Jordan delt inn i tre forskjellige kategorier: Produkter for munnhelse, produkter for hjemmet og produkter for huset. I Jordan munnhelse har vi utvidet vår portefølje fra å bare ha tannbørster, til nå å tilby alt du trenger for å ta godt vare på tennene. Fra tannkrem og tanntråd til produkter med spesielle behov – vårt mål er å kunne tilby de beste løsningene for å bevare god munnhelse.

Tidslinje

2011

Barnetannbørsteserien Step by Step relanseres.

Tannbørstene mottar utmerkelsen ”Merket for God Design”. MultiAction Munnskyll blir lansert. Dette munnskyllet gir en alt-i-ett beskyttelse, gjennom å forebygge tannsten, gi sterkere tenner og bidra til et sunnere tannkjøtt. Etablering av et nytt og globalt sortiment av tanntrådprodukter. All produksjon av rengjøringsprodukter på Flisa blir besluttet nedlagt for flytting ut av Norge. Fabrikken på Flisa er en av verdens ledende tannstikkerprodusenter og produksjonen av tannstikkere skal videreføres ved fabrikken.

Personal & Home Care omfatter munnhygiene- og rengjøringsprodukter solgt gjennom dagligvare- og apotekkanalen. House Care omfatter malerverktøy og rengjøringsprodukter solgt gjennom faghandelen. Home Collection - en helt ny kjøkkenkolleksjon med matchende oppvaskbørste, kjøkkenklut og oppvaskhåndkle lanseres. En vellykket lansering av Fresh Munnskyll og Protect Fluorskyll blir gjennomført. Begge er uten alkohol og gir en langvarig frisk pust og fluorbeskyttelse.

En ny tannstikker bordpakning med nytt spennende design lanseres i markedet.

Den kommer med forskjellige design som gir forbrukeren mulighet til å finne sin personlige favoritt. De nye malerpenselseriene Basic, Perfect og Ultimate lanseres med stor suksess. Per-Arnfinn Brekke blir ansatt som administrerende direktør i Jordan AS. Han er 6. generasjon etter grunnleggeren Wilhelm Jordan.

For at Jordan forsatt skulle være konkurransedyktig ble mere av tannbørsteproduksjonen flyttet fra Wisdom til Asia.

Hver av fabrikkene hadde kapasitet til å produsere hele volumet av konsernets behov av tannbørster. All tannbørsteproduksjon flyttes ut fra Norge til Wisdom i England. Fabrikken på Flisa er fortsatt en av verdens ledende produsenter av tannstikkere samt at man produserer husholdningsbørster for det norske markedet.

Noen år senere vinner bedriften Worldwide Emballasjeprisen og Merke for God Design for mikrofiberpakningene.

Tannbørsten T42 lanseres, og Jordans nye hovedmodell ble en stor suksess. T42 var en meget avansert børste å produsere da busten ble stanset inn i mange forskjellige retninger. I samarbeid med den tyske maskinprodusenten Zahoransky ble det utviklet en maskin som muliggjorde en slik bustkonfigurasjon. T42 erstattet den ”gamle” hovedmodellen T4 ”Jordans nye lange” som ble lansert i 1974.

Trend oppvaskbørsten var banebrytende på flere områder for Jordan, hvor produktfordeler som design, farge og produktkvalitet var satt i høysetet. Produksjonen av tannbørster flyttes fra Oslo til fabrikken på Flisa.

1998

Tannbørstefabrikkene Sanodent og Wisdom

Siden Jordan stod utenfor EU ble det nødvendig for bedriften å starte produksjon av tannbørster innenfor dette området. Det ble i 1985 bestemt å starte byggingen av en ny fabrikk i Kerkrade, Nederland. To år senere står fabrikken klar og får navnet Sanodent bv. Produksjonen består hovedsakelig av Private Label tannbørster. I 1998 selger Jordan tannbørstefabrikken Sanodent i Nederland og kjøper tannbørsteprodusenten Wisdom Toothbrushes Ltd i England.

Jordan inngikk allerede i 1973 et samarbeide med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. I 1979 kjøpte Jordan en større del av den svenske fabrikken, som nå hadde fått navnet Anza. I 1989 kjøpes resten av Anza, som nå ble en del av Jordan-konsernet.

I årene etter lanseringen i 1970 ble tråd av varierende kvalitet kjøpt inn fra eksterne leverandører. Først i 1987, da Jordan kjøpte seg inn i og senere overtok spesialfabrikken Peri-dent i Skottland, kom kvalitetsutviklingen inn i kontrollerte former. Peri-dent er en av verdens ledende tanntrådprodusenter.

Det var tidsskriftet Næringsrevyen og Aftenposten som kåret Jordan til Årets Bedrift. I sin begrunnelse for valget av Jordan fremhever juryen blant annet bedriftens evner til å komme i markedsmessig posisjon, ikke minst i internasjonal sammenheng. I løpet av få år har bedriften oppnådd en resultatmessig forbedring som imponerer. Videre har Jordan markert seg som distriktsutbygger gjennom sin vellykkede satsing på Flisa. Bedriften har lagt stor vekt på teknologisk utvikling, noe som har gitt verdifulle rasjonaliseringsgevinster.

A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik var frem til 1975 navnet bedriften hadde operert under. Med den sterke økningen internasjonalt var dette et lite praktisk navn. Det ble besluttet å endre navnet til Jordan as.

Januar 1973 blir en kjendis introdusert for det norske folk. Jonatann fra Jordan ble meget populær blant barn og voksne. Hans oppgave var å hjelpe folk til en bedre tannpleie. Jonatann oppnådde en bred plass i barnas bevissthet gjennom en årrekke. Hele 72 prosent av norske barn mellom 6-12 år kjente til Jonatann og visste hva han stod for. Jonatann-klubben, som ble opprettet noen år senere, hadde på det meste nærmere 7000 medlemmer. Året etter introduksjonen av Jonatann blir tannbørsten T4 "Jordans nye lange" lansert på det skandinaviske markedet og i Spania. Den erstattet tannbørstemodellen som hadde vært en suksess siden 1960. Som verdens nest største tannbørsteprodusent følte Jordan et stort ansvar for tannhelsen til folk. Den nye tannbørsten hadde lengre hals enn de andre tannbørstene på markedet. Dette gjorde at den kom lettere til tennene innerst i munnen, der hullene gjerne oppstår. Jordans posisjon og ambisjoner på munnhygieneområdet gjorde at bedriften ønsket å befestige sin stilling ytterligere både markedsføringsmessig, produksjonsteknisk og odontologisk. Jordan ansetter en tannlege med spesialutdannelse i periodontit, som odontologisk konsulent.

Jordan blir tildelt eksportprisen av Norges Eksportråd og SAS. Prisen blir gitt som en påskjønnelse for bedriftens pionerinnsats i eksportmarkedsføring. Senere samme år blir tanntråd inkludert i munnhygienesortimentet. Samtidig blir Jordan munnvann introdusert på det norske markedet, og sammen med tannbørster, tannstikkere og tanntråd dannet dette et komplett munnhygienetilbud fra Jordan.

Samtidig hadde bedriften nå et stort ønske om å flytte trevarelageret, som lå i Oslo, til dit hvor råvarene kom fra. Dette ville medføre store besparelser i transportutgiftene, lageret kunne reduseres og verdifull kapital frigjøres. Åsnes kommune, som ligger i Solør, ønsket tilførsel av industri og stilte 38 mål tomt til disposisjon med mulighet for kjøp av ytterligere 30 mål. Det ble takket ja til tilbudet, og planleggingen av en ny og moderne trevarefabrikk på Flisa kunne begynne. Høsten 1967 ble det første spadestikket tatt, og ved årsskiftet 1968-1969, etter en kort periode med prøvedrift og innkjøring av maskiner, kom den ordinære produksjonen i gang. Trevareavdelingen flyttet fra Oslo til Flisa. I løpet av de nærmeste årene overføres betydelig produksjon fra Oslo til Flisa. Ved utgangen av 1972 hadde fabrikken på Flisa 60 ansatte.

På midten av 1960-tallet kom munnhygienesektoren for alvor i fokus. Jordan knyttet til seg en hygienist fra Odontologisk Institutt samtidig som produksjonsavdelingen ansatte en designer (arkitekt). Formålet var til enhver tid å ligge foran konkurrentene i utviklingen, en oppgave som ble høyt prioritert. I 1966 bestemte Jordan seg for å satse på produksjon av tannstikkere. Det var en av verdens ledende periodontister, professor Jens Wærhaug, som foreslo at Jordan skulle utvikle og produsere en tannstikker. Målet var å få et rensemiddel til tannmellomrommene som var effektivt og samtidig enklere å bruke enn tanntråd. Selv om mange var skeptiske valgte Jordan å satse og produktet har vist seg å ha livets rett. Håndfresingen av platene var tidkrevende og kostbart så bedriften bestemte seg for å konstruere en helautomatisk maskin, som kunne frese 40 000 tannstikkerplater pr. dag. Et spesialutviklet produkt, som gjennom årene har vist en stabil vekst, er kuvert-tannstikkeren. Fra en beskjeden start på 1980-tallet, finner vi nå denne på de fleste flyreiser og restauranter over hele Europa.

Dette året vinner en av Jordans ansatte, nærmere bestemt Roald Aas, olympisk gull på 1500 meter skøyter i Squaw Valley, USA.

Tannbørster var et av de få produktene som kunne selges i alle land uten å endre designet. Jordan gjorde sine første vellykkede salgsfremstøt med tannbørster i England, Danmark, Sverige og Finland. Et tannbørstestativ med runde sokler og plass til 12 tannbørster i hver sokkel ble utviklet. Det nye plaststøpte rondellstativet var genialt, da det også kunne skrues fast på hyllene. Stativet ble lansert med stor suksess i hele Vest-Europa i 1960-årene og fortsatte World Wide årene etter. I 1964 var det totale salget av tannbørster kommet opp i nesten 8 millioner og salget på eksport økte med 40 prosent fra året før. Det blir nå besluttet globalt å lansere "Jordan" som et internasjonalt varemerke. 1967, ti år etter at Jordan startet sine eksportfremstøt, går 35 prosent av totalproduksjonen til eksport. Jordan tannbørster var nå markedsleder i 5 land, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Sveits.

På slutten av 1950-tallet merket Jordan en stadig sterkere konkurranse fra utlandet og det ble nødvendig å intensivere salgsvirksomheten. Arbeidet med å bygge opp en sterk salgsorganisasjon i Norge ble satt i gang. Jordan hadde på den tiden 32 forskjellige tannbørstemodeller. Disse var pakket i pappesker og lå gjemt i skuffer bak disken. Det ble nå bestemt at det kun skulle satses på én av disse tannbørstene og denne skulle markedsføres og presenteres i hyllene i de nye selvbetjeningsbutikkene. Produksjon og salg av de andre tannbørstemodellene ble stanset. Det finner nå sted en meget bevisst og strategisk kursendring i bedriftens markedsføring. Jordan begynte å eksponere sine varer i butikkmiljøene og det ble lagt stor vekt på hvordan man presenterte produktene for forbrukerne. Jordan var en av de første bedriftene i Norge som med gjennomtenkt grundighet markedsrettet sin virksomhet.

I 1954 startet Jordan markedsføringen av sine tannbørster i Norge under navnet "Pronto". Året etter ble det kjente slagordet "Jordan vet hvordan" introdusert. Dette er blitt et varemerke for Jordan og et generelt uttrykk for folk flest.

Tidlig på 1950-tallet hadde bedriften 2 handelsreisende som dekket hele landet. I de største byene ble det brukt selvstendige agenter. Grisebusten på tannbørstene ble erstattet med nylonbust.

1940

Krigsårene

Rett før utbruddet av 2. verdenskrig utvidet Jordan produksjonen og kjøpte inn den første sprøytestøpmaskinen i Norge. Under krigen produserte maskinen kammer. Senere ble det produsert tannbørsteskaft av plast, noe som representerte et stort produksjonsteknisk fremskritt. Krigen satte sitt preg på virksomheten. Nye produksjonsmaskiner var ikke mulig å skaffe og bedriften måtte klare seg med det den hadde. Det var viktig å holde arbeidsstokken samlet. Å miste nøkkelarbeidere kunne skape alvorlige problemer. Jordan var den eneste bedriften i sitt slag i landet, så det var vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Ved krigens slutt var Jordan så godt som tom for råvarer. Maskinparken var sterkt nedslitt, men medarbeiderstaben var inntakt og bedriften hadde midler til fornyelse så situasjonen var ikke håpløs.

Jordan runder 100 år og begynner etterhvert å bli en stor bedrift. Omsetningen i 1937 var på 1,3 millioner kroner og virksomheten beskjeftiget 144 personer. Det ble produsert 225 000 tannbørster dette året.

Jordan kan plusse et nytt produkt til sitt allerede rikholdige utvalg av børsteprodukter. Det var Hjalmar Jordan, grunnleggerens sønnesønn og daværende daglig leder, som med dette ga virksomheten en ny dimensjon. Under sine mange reiser i utlandet så han den store produksjonen av tannbørster og skjønte at dette var noe å satse på. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Når Hjalmar Jordan engasjerte seg i noe, skjedde det målbevisst og systematisk. Produksjonsteknisk var dette en meget komplisert oppgave, og først etter langvarige eksperimenter og tester ble resultatet bra. Den første norskproduserte tannbørsten kunne sendes ut på markedet. Bedriften sikret seg en tomt på Sinsen/Løren i Oslo og bygde landets første tannbørstefabrikk. Innflyttingen skjedde i 1933. Ganske snart dekket Jordan over halvparten av tannbørstemarkedet i Norge. Maskinene til produksjonen ble kjøpt i utlandet og kvaliteten på produktene var snart på høyde med de utenlandske konkurrentene.

Dette var et slagord som Jordan benyttet i begynnelsen av 1920-årene. Og den tids markedsførere hadde god dekning for påstanden. Jordans børster var blitt til et begrep. Over hele landet, selv i den minste avkrok var det mulig å få kjøpt bedriftens koster, børster og pensler.

1916

I 1916 skiftet Jordan adresse.

Lokalene i Skippergaten var blitt for små og virksomheten flyttet inn i Waldemar Thranesgate 75, rett ved Akerselva. Dette ga muligheter for ytterligere å effektivisere produksjonen. Bygningen hadde sentraloppvarming og det var installert heis, som ga muligheter for hensiktsmessig intern transport.

Jordan stod selv som importør og kjøpte inn sine råvarer i store partier. Lagrene var så velfylte at de holdt gjennom alle krigsårene.

Han holdt seg godt informert om de utenlandske konkurrentenes utvikling og var meget opptatt av å effektivisere produksjonen. Satsing på moderne maskiner og utstyr bedret bedriftens konkurranseevne og ga ytterligere vekst.

Da gummikammen kom på markedet på 1870-tallet, klarte ikke Jordan å følge opp den store masseproduksjonen dette innebar og fremstillingen av kammer opphørte.