Kontakt do
dystrybutorów

Informacje kontaktowe

Poniżej znajdują się dane kontaktowe naszego dystrybutora w Polsce. Prosimy o bezpośredni kontakt z oddziałem, aby uzyskać najlepszą pomoc.

Jordan Polska

Kontakt
Orkla Care S.A.
ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa
+48 22 358 13 00

jordanoralcare.com