Löydä KULTAINEN hammastahna ja voita!

KULTAINEN hammastahna on piilotettu näiden Jordan hammastahnojen sekaan. Kilpailuaika on 15.8.2023 - 30.12.2023.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Järjestäjä:
Orkla Care Oy
Äyritie 16
01510 Vantaa

Osallistumisaika:
15.8.2023 - 30.12.2023. Kilpailuajan ulkopuolella tulleita yhteydenottoja ei oteta huomioon. Yhteystietonsa jättämällä osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt.

Osallistuminen:
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt, pois lukien Orkla Care Oy:n, (jatkossa "Orkla") ja sen osakkuusyhtiöiden, sekä niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.
Osallistumalla kilpailuun osallistujan katsotaan hyväksyneen kilpailusäännöt ja -ehdot.

Kilpailun voittavat henkilöt, jotka ostavat kilpailuaikana yhden yhdeksästä Jordan 75 ml -hammastahnasta (pl. caries defence), joissa on kullanvärinen hammastahna, ja ottavat yhteyttä Orkla Care Oy:n kuluttajapalvelun kautta ilmoittaakseen ja todistaakseen voittaneensa palkinnon. Orkla ei sitoudu jakamaan kaikkia 9 palkintoa, vaan ainoastaan ne, joista ollaan oltu yhteydessä Orklaan kilpailuaikana.

Palkinto:
1 000 € (tuhat euroa). Velvollisuus maksaa palkintoon liittyviä veroja tai maksuja on voittajien vastuulla.
Järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan evätä palkinto, jos se katsoo, että voittaja ei ole kelvollinen, jos kilpailuun osallistuminen ei ole asianmukaista tai jos voittaja ei täytä kilpailuehdoissa asetettuja vaatimuksia. Järjestäjä pidättää oikeuden keskeyttää kilpailu tai muuttaa sitä odottamattomissa olosuhteissa tai olosuhteissa, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.
Palkintosumma 1000 euroa maksetaan kuluttajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille viimeistään neljän viikon kuluessa kuluttajan yhteydenotosta.
Orkla ei vastaa osallistujan yhteys- ja tilitietojen oikeellisuudesta. Jos palkintosumma 1000 euroa ei kirjaudu ilmoitetulle tilille, ei Orkla ole velvollinen uuteen maksusuoritukseen.


Vastuuvapauslauseke:
Orkla ja muut tämän kilpailun yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa kirjoitusvirheistä tai muista tahattomista väärinkäsityksistä.
Jos kilpailua tai palkintoa ei jostain syystä voida toteuttaa suunnitellusti Orklasta riippumattomista syistä, Orkla pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta peruuttaa, lopettaa tai muuttaa kilpailu kokonaan tai osittain.
Kaikki kustannukset, jotka voivat aiheutua kilpailuun osallistumisesta tai kilpailun voittamisesta, ovat yksinomaan osallistujan vastuulla.

Henkilötietojen käsittely:
Voittajien henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön / GDPR:n mukaisesti ja vain kilpailun toteuttamiseksi. Tietosuojatiedot löytyvät rekisteröintisivulta ja ne ovat saatavilla, kun otat yhteyttä Orklaan.