kuldne hambapasta kuldne hambapasta

Leia KULDNE hambapasta ja võida

KULDNE hambapasta peidab end kampaaniaperioodil 16.08.2023 kuni 31.12.2023 nendes Jordan täiskasvanutele mõeldud hambapastades.

KAMPAANIAREEGLID

1. Kampaanias saavad osaleda üle 18-aastased Eesti kodanikud, välja arvatud Orkla edasimüüja "Ursus OÜ" (edaspidi ühiselt "Orkla") ja sidusettevõtete töötajad (ja nende perekonnad) ja teised selle kampaania korraldamisega seotud isikud. Konkursil osalemisega loetakse osalejat käesolevate tingimustega nõustunuks, kuna need on tehtud kättesaadavaks osalemise lehel.
2. Kampaania kestab 16.08.2023 kuni k.a 31.12.2023 (edaspidi "Kampaania periood").
3. Kampaania võitjateks on isikud, kes ostavad kampaania perioodi jooksul ühe viiest kuldse koostisega Jordan 75 ml hambapastast ning võtavad ühendust Ursus OÜ-ga sotsiaalmeedia või Orkla veebilehe kliendi tagasiside vormi kaudu, et teavitada ja tõendada, et nad on auhinna võitnud. Orkla ei kohusta auhindu välja andma kõigile 5-le võitjale, vaid ainult neile, kes on Kampaania perioodi jooksul ühendust võtnud.
4. Auhind: 5 x 1000 eurot. Auhinnafond: 5000 eurot. Kampaania korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
5. Korraldaja jätab endale õiguse oma äranägemise järgi jätta auhind välja andmata, kui ta peab võitjat sobimatuks, kui kampaanias osalemine ei ole kehtiv või kui võitja ei vasta käesolevates kampaania tingimustes sätestatud nõuetele. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
6. Vastutuse piiramine: Orkla ja teised kampaaniae partnerid ei vastuta trükivigade ega muude juhuslike arusaamatuste eest.
7. Kui mingil põhjusel ning Orklast mittesõltuvatel põhjustel ei saa Kampaaniat plaanipäraselt läbi viia või auhinda anda, jätab Orkla endale õiguse igal ajal ja eelneva teavitamiseta Kampaania tühistada, lõpetada või osaliselt muuta.
8. Võitjate isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete seadusandlusele/GDPR-ile ja ainult kampaania läbiviimiseks. Privaatsusteave on esitatud registreerimislehel ja selle saate Orklaga ühendust võttes.
9. Kampaania korraldaja on Ursus OÜ; Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kirsi tn 48, 80041, (+372) 4476090, info@ursus.ee. Veebilehe kontakt: https://www.jordanoralcare.com/ee/kliendi-kontakt/. Instagram: https://www.instagram.com/jordan_eesti/.