Historien

Efter att ha provat lyckan i flera år som en resande gesäll i Centraleuropa återvände Wilhelm Jordan till Köpenhamn och etablerad sin egen kambutik. Han hade svårt att tjäna pengar på verksamheten och 1837 stängde han butiken och for med två kammakarkollegor till Christiania för att söka lyckan. Den 5 augusti 1837 hyrde de tre en liten butik och en liten verkstad i glasmästare Plöens gård i hörnet av Skepparegatan och Övre Vagnmansgatan i stadens centrum. Detta blev grunden för det som idag har blivit en av de ledande penselfabrikerna i Europa.

Jordan idag

Med ett starkt arv och erfarenhet av tandborsttillverkning har Jordan fortsatt att utveckla sin verksamhet. Idag är Jordan uppdelad i tre olika område: Oral Care, Home Care och House Care. I Jordan Oral Care har vi utökat vår portfölj från att bara inkludera tandborstar, till att nu erbjuda allt du behöver för att ta hand om dina tänder. Från tandkräm och tandtråd till specialbehovsprodukter, vårt uppdrag är att förse människor med de bästa lösningarna.

Tidslinje

2012

Flytt av Peri-dent tandtråd produktion i Skottland till en ny fabrik i Malaysia.

Jordan Personal & Home Care AS och Jordan House Care AS såldes till Orkla ASA.

Step by Step får priset "Award for Design Excellence".

Personal & Home Care och House Care med globalt ansvar för sin egen verksamhet. Personal & Home Care omfattar munhygien och rengöringsprodukter som säljs via livsmedelsbutiker och apoteks kanalen. House Care omfattar målarverktyg och rengöringsmedel som säljs via fackhandeln.

Den levereras med olika mönster som ger konsumenten möjlighet att hitta sin personliga favorit. Per-Arnfinn Brekke utsågs till VD för Jordan AS. Han är 6e generationen efter grundaren Wilhelm Jordan.

För att vara fortsatt konkurrenskraftiga flyttas huvuddelen av tandborstproduktionen från Wisdom till Asien.

All tandborst produktion flyttas från Norge till Wisdom i England. Fabriken i Flisa är fortfarande en av världens ledande tillverkare av tandstickor. Jordan är fortfarande ett familjeföretag, ägs av 5e generationen efter den danske kammakare som flyttade till Christiania och grundade företaget.

1989

Anza AB, Sverige, förvärvades.

Jordan ingick 1973 ett samarbete med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. 1979 köpte Jordan större delen av den svenska fabriken som nu fått namnet Anza. 1989 köptes resten av Anza som nu blev en del av Jordan Group.

Under åren sedan lanseringen 1970 köptes tandtråd av varierande kvalitet in från externa leverantörer. Först 1987, när Jordan köpte in och sedan tog över fabriken Peri- dent i Skottland, kom kvalitetsutvecklingen in på ett kontrollerat sätt. Peri- dent är en av världens ledande tandtrådsproducenter.

Fram till 1975 var företagets namn A/S Jordan Bruch & Penselfabrik. Med den starka internationella tillväxten blev det opraktiskt, och namnet ändrades till Jordan AS.

Den ersatte den tandborstmodell som varit en framgång sedan 1960. Som världens näst största tillverkare av tandborstar kände Jordan ett stort ansvar för folkets tandhälsa. Den nya tandborsten hade en längre hals än andra tandborstar på marknaden. Detta innebar att det blev lättare att rengöra tänderna innerst i munnen där hål oftast uppstår.

Samtidigt introducerades munvatten på norska marknaden och tillsammans med tandborstar, tandstickor och tandtråd kan Jordan erbjuda ett komplett munvårdsortiment.

Mellan åren 1968 och 1969 byggdes en ny och modern trä fabrik i Flisa. Efter en kort test och inkörningsperiod av maskinerna var ordinarie produktion igång. Tandsticksproduktionen flyttade från Oslo till Flisa.

I mitten på 1960-talet var det munhälsa som stod i fokus. Jordan började samarbetet med en tandhygienist från Odontologiska Institutet samtidigt som produktionsavdelningen anställde en designer (arkitekt). Målet var att alltid ligga före konkurrenterna i utvecklinsarbetet, det var en prioriterad uppgift. 1966 beslutade Jordan att satsa på produktionen av tandstickor. Det var en av världens ledande periodontister, professor Jens Waerhaug, som föreslog att Jordan skulle utveckla och producera en tandsticka. Målet var att skapa ett redskap för att rengöra tandytorna som var effektivare och lättare att använda än tandtråden. However, the new product required new production methods. Hand milling the plates proved to be time consuming and expensive, so the company decided to construct a fully automated machine that could produce 40 000 dental sticks per sheet. Another specially developed product, which over the years has shown steady growth, was introduced at this time: the single-pack dental stick. From modest beginnings in the 1980s, demand for this product has grown over the years and they can now be found on most flights and restaurants throughout Europe.

Tandborstar var en av de få produkter som kunde säljas i alla länder utan att ändra design. Jordan gjorde sin första lyckosamma försäljning av tandborstar i England, Danmark, Sverige och Finland. Man utvecklade ett stativ med runda socklar och plats med 12 borstar i varje sockel. Det nya gjutna plaststativet var genialiskt då det också kunde skruvas fast i hyllorna. Stativet lanserades med stora framgångar i hela Västeuropa under 60-talet och fortsatte World Wide efterföljande år. År 1964 uppgick den totala försäljningen av tandborstar till nästan 8 miljoner och exportförsäljningen ökade med nästan 40 % från året innan. Det beslutades nu att lansera Jordan som ett internationellt varumärke. 1967, tio år efter Jordan började med sina exportframgångar går 35 % av den totala produktionen på export. Jordan är nu marknadsledande i fem länder, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Schweiz.

I slutet av 1950 talet märker Jordan av en allt starkare konkurrens från utlandet och det var nödvändigt att fokusera på en starkare säljorganisation. Arbetet med att bygga upp en stark försäljningsavdelning satte igång. Fram till 1960 sålde företaget sina produkter till bl.a färghandlare, parfymerier och dagligvarubutiker i städerna. Landsbygden fick besök av stora och små grossister. Då kom de första snabbköpen. Jordan hade då 32 olika tandborstmodeller. De var förpackade i kartonger, gömda i lådor bakom disken. Det beslutades att man skulle koncentrera sig på endast en av dess tandborstar som skulle marknadsföras och presenteras i hyllorna i nya snabbköpen. Produktionen och försäljningen av alla övriga borstar stoppades. Det finns nu en mycket medveten och strategisk kursändring i företagets marknadsföring. Jordan börjar exponera sina varor i butiksmiljö och stor vikt lades vid hur man presenterade dom för konsumenten. Jordan var ett av de förta företagen som med grundlighet marknadsorienterade sin verksamhet. Jordan hade fram till 1957 vart ett företag som fokuserat på den inhemska marknaden. När diskussioner inleddes att införa en Europeisk gemensam marknad, vilket skulle innebära en större import av konkurrerande produkter till Norge, var det nödvändigt att göra nya strategiska val. Det beslutades att bolaget skulle börja exportera sina produkter. Jordan började utveckla och producera dammsugarborstar och plastmunstycken till de stora dammsugartillverkarna i Europa. Detta var legotillverkning för andra och starkt utsatt för prispress, så det var nödvändigt att även marknadsföra egna Jordan produkter.

I början av 1950-talet hade företaget 2 säljare som täckte hela landet. I de största städerna hade man oberoende agenter. Man bytte grisborst mot nylonborst.

1940

Krigsår.

Strax före utbrottet av 2:a världskriget expanderade Jordan och köpte den första gjuterimaskinen i Norge. Under kriget producerade man kammar. Senare började man gjuta tandborstskaft av plast som var ett stort produktionstekniskt framsteg. Kriget satte sina spår i verksamheten. Man kunde inte skaffa nya maskiner, så man fick hålla tillgodo med det man hade. I slutet av kriget hade Jordan nästan tomt på råvaror och maskinerna var mycket slitna. Efter kriget var dock personalstyrkan intakt och bolaget hade tillgångar så man kunde börja förnya och renovera.

Jordan fyller 100 år och börjar bli ett stort företag. Omsättningen var 1937 1,3 miljoner kronor och sysselsatte 144 personer. Det producerades 225.000 tandborstar per år.

Jordan lägger nu till ännu en produkt till sitt redan breda sortiment av borstprodukter. Det var Hjalmar Jordan, grundarens sonson och tidigare chef, som med detta gav verksamheten en ny dimension. Under sina många resor utomlands såg han den stora produktionen av tandborstar och förstod att detta var något att sträva efter. Inget lämnades åt slumpen. När Hjalmar Jordan engagerade sig i något gjorde han det målmedvetet och systematiskt. Produktionstekniskt var detta mer komplicerat och först efter mycket arbete och tester fick man ett bra resultat. Nu kunde den första norsk producerade borsten komma ut på marknaden. Inom kort hade Jordan tagit över halva tandborstmarknaden i Norge. Maskiner för produktionen köptes in från utlandet och kvalitén på produkterna var nästan i nivå med utländska konkurrenter. Vid den här tiden hade celluloiden gjort sitt inträde och Jordan bestämde sig att återuppta tillverkningen av kammar.

Detta var en slogan Jordan använde i en kampanj i början av 20-talet. Den tidens marknadsförare hade god grund för det påståendet. Jordans borstar hade blivit ett begrepp. I hela landet, även i minsta avkrok, kunde man köpa Jordan kvastar, borstar och penslar.

1911

Fredrik Wilhelm Jordan avled vid 70 års ålder.

Samma år gick hans son Hjalmar Jordan in i verksamheten. Han höll sig väl uppdaterad om de utländska konkurrenternas framsteg och var mycket angelägen om att effektivisera produktionen och skaffa modern utrustning. Detta ledde till ytterligare tillväxt i företaget.